Kontakt


Chalmers Studentkårs Flippersällskap
Chalmers studentkår
Teknologgården 2
412 58 Göteborg

Tel: 070-8118481
Email: styrelsen@cfs.chs.chalmers.se

Org. nr: 802442-8818